REFLEXIÓ: a merre tovább kisiskola? - szakmai tanácskozásra

"Elvadult tájon" gázolva, a körzetesítés fedőneve alatt folyó vidéki kultúra pusztítását/pusztulását szemléltető "tanösvényen" végig haladva egykori iskolámhoz értem. Ebben az iskolában nevelődtem, tanultam, majd tanítottam 1965-ben történő megszüntetéséig.

Az 1931-ben Klebelsberg Kunó által építtetett iskola faláról lekerült címtábla helyett egy másik tábla hívja fel az arra járók figyelmét:

"EZ A TANYA ELADÓ"

Az iskola felszámolásának időpontjában a tanulók létszáma 160 fő volt, a felső tagozatot szakos, illetve szakosodó nevelők gondozták. Jelenleg a település egyetlen - a belterületen megmaradt iskolájának tanulólétszáma is ugyanennyi ./A hatvanas években 350 - 400 fő között mozgott./ A falu létszámának látványosan gyorsuló csökkenése a körzetesítéssel vette kezdetét a családok bizonytalan jövőképe miatt, és most az iskola felett is megjelent Damoklész kardja.

Feltételezhető, hogy azok a falvak, amelyek ma még nem, de holnap már igen: kistelepülések, iskolájuk pedig kisiskolák lesznek.

Éppen ezért ezt az eróziós folyamatot a hatvanas évektől visszamenőleg kellene retrospektív elemzés tárgyává tenni komplex hatásláncolatba helyezve. Az elmúlt ötven év romjai előttünk hevernek, és ha a vidékre, kisiskolákra irányuló művelődéspolitika a jelenlegi nyomvonalon folytatódik, nem nehéz valószínűsíteni, hogy mi lesz ötven év múlva. / A múlt - jelen - jövő dialektikája 100 évet átfogva.

Az elemzés során az is felszínre kerülne - az oksági láncolat alapján-, hogy nem a gyermeklétszám csökkenése okozza az iskolák megszüntetését, összevonását stb., hanem fordítva: az iskolák bezárása, a bizonytalan jelen, a kétséges jövőkép idézi elő a népességcsökkenést, amit aztán megfellebbezhetetlen érvként okká léptetnek elő az illetékesek.

Teljesebbé lehetne tenni a KISISKOLAI KÖRKÉPET, ha "MAGYAR UGAR" címmel, vizuális eszközapparátussal feltérképeznénk, közzé tennénk a megszüntetett tanyai, külterületi iskolák vonzáskörébe tartozó környezetet - az 1960-as évektől kezdődően. Mit látunk, tapasztalunk ott, ahol egykor szellemi és gazdasági, gazdálkodási kultúra virágzott.

"A KLEBELSBERG KUNÓ ISKOLÁK NYOMÁBAN" címmel tanulságos lenne felkutatni, bemutatni az általa létesített iskolaépületek sorsát is. Milyen célt szolgáltak régen, és milyen cél szolgálatában állnak ma?

A kisiskolák megmentése, megszüntetésük folyamatának azonnali leállítása össznemzeti érdek, még akkor is, ha rövidtávon áldozattal járna.

Tamáskodom, hogy ez pénzügyi probléma lenne, sokkal inkább érték, értékpreferencia kérdése.

Az eredeti írás készült: 2008.09.19-én

Turcsányi László
6421 Kisszállás, Kossuth u. 42/A
E-mail:turcsanyi1em@t-online.hu

Számlaszám: 53100025-10058736
Számla megnevezése: Főnix Egyesület

© Négyestelepi Főnix Egyesület, 2010 - 2011 l Kapcsolat design by: Judit N. l Webmester