HOGYAN TOVÁBB FŐNIX EGYESÜLET ?

Koncepcionális, operatív és technikai kérdések megvitatása

I.

Egyesületünk közszolgálati tevékenységével, humán erőforrásaival, országos és európai szintű kapcsolati /társadalmi/ tőkéjével az egész település, Kisszállás fenntartható fejlődését hivatott szolgálni, együttműködve a helyi

 • önkormányzattal,
 • intézményekkel,
 • civil szervezetekkel,
 • vállalatokkal.

Mindez együttjárna a taglétszám növelésével, amely önmagában is hatékonyságmutató tényező.

II.

Együttműködési területek, formák

 1. A helyi "hungarikumok", szellemi-kulturális, történelmi, eseménybeli, építészeti és természeti örökségek, tények kutatása, gondozása.
 2. A település egészét magában foglaló, professzionális szintű helytörténeti kiadvány /monográfia/ előkészítése, elkészítése. A településről elszármazott, elköltözött kompetens személyek megszólítása, bevonása /Pl.: Bór Józsefné, Tallér Lajos, Nagy János, Kiss Csepregi Ákos stb./
 3. A település legszélesebb értelemben vett kultúrtörténetét leképező múzeum, gyűjtemény, tárlat, kiállítás stb. módozatai.
  Kisszállási "unikum" agráripar az uradalom idején / Petró János makettjének frekventált, védett módon történő elhelyezése, nemes anyagból történő másolata./
  Sporttörténet terén: Maros Vince munkaanyagának felhasználása.
 4. A falu lakosságmegtartó képességén történő munkálkodás./ A falu Halas, Jánoshalma, Mélykút, Tompa városának gyűrűjében geopolitikai helyzetét tekintve nagy kihívások előtt áll./
 5. Az iskola tanulómegtartó képességét segítő tevékenységi formák komplex rendszerének kimunkálása, működtetése - különösen a helyi identitásérzet ill. tudat erősítése.

"Az oktatás közügy"-gyé tétele a 2008. évi VII. Nevelésügyi Kongresszus szellemében.

2011.év a helyi évfordulók éve

 • 140 évvel ezelőtt, 1871-ben történt Kisszállás községgé alakulása,
 • 165 éves a belmajori általános iskolai oktatás,
 • 100 éve született a kisszállási Általános Iskola névadója : Sallai István,
 • 80 éves a négyestelepi templom - iskola.

Az évfordulók 2011. augusztus 20-i ünnepi körbe fókuszált rendezvény programja. Egyesületünk részt vesz a programban, annak szervezésében, megrendezésében.

A négyestelepi köztemető megmentése terén végzett munkálatok eredménye, további teendők.

Tanács Miklós /Cili/ tájékoztatója.

Golgota - program

 • "Új golgota a Kisszállás - négyestelepi köztemetőben" címmel album átadásával dr. Bábel Balázs érsek úr felkérése a megmentett köztemető és az új golgota felszentelésére.
 • Turcsányi Antal festőművész "Golgota" c. kiállítása az aug. 20.-i programban.
 • A passió eredeti képeinek biztonságos elhelyezése, tárolása. /A plébánia épülete megfelelne./
 • A négyestelepi iskola állami tulajdonba vételének, levédésének előkészítése.
 • Lukács László országgyűlési képviselőhöz címzett levél megvitatása.
 • A település érték- és identitáshordozó, adekvát szimbólumai.

III.

Egyebek:

 • Kommunikációs - és információtechnikai kérdések./ Kik, milyen területen kompetenciával és eszközparkkal tudnak közreműködni a munkálatokban: gépelés, sokszorosítás, szövegszerkesztés, fénymásolás ..stb. ?/
 • A rendezvényekhez, programokhoz szükséges feltételek számbavétele:
  /Helyiségek, kiállítás-hordozók és tárolók / paravánok, posztamensek stb./ megléte, kölcsönzése./
 • A szervező-rendező ad hoc munkacsoport létrehozása napokon belül, hogy a nevelőket és a tanulóifjúságot érintő tartalmi és technikai jellegű feladatok elvégzése lehetővé váljon a szorgalmi idő alatt.

Kisszállás, 2011. május 06.

Turcsányi László - elnök
E-mail:turcsanyi1em@t-online.hu
Tel.: 06-3o-434-6307

Számlaszám: 53100025-10058736
Számla megnevezése: Főnix Egyesület

© Négyestelepi Főnix Egyesület, 2010 - 2011 l Kapcsolat design by: Judit N. l Webmester