A KISSZÁLLÁS NÉGYESTELEPI FŐNIX EGYESÜLET
2011. évi
1.sz H Í R L E V E L E

I.

PILINSZKY - DÍJ 2010

Nikowitz Oszkár és Nikowitz Oszkárné Bencz Rózsa Kisszállás Négyestelep néptanító - közművelő házaspára a nemzeti kultúra értékeinek, védelmének fejlesztésében, átadásában, a köz- és magánerkölcsök nemesítésében végzett kiemelkedő tevékenységükért posztumusz Pilinszky- díjban részesültek.
A kitüntető díjat Nikowitz Géza, a házaspár legidősebb fia vette át a hajósi érseki kastélyban rendezett színvonalas, megható díjátadó ünnepségen.
A jeles eseményen a Főnix Egyesületet Turcsányi László egyesületi elnök, Tősmagi Sándor tiszteletbeli elnök, Katus Károly, Kádár Imre, Tanács Miklós /Cili/, a kisszállási Önkormányzatot Kispál István polgármester képviselték.
A házaspár példaértékű missziója nemes tettekre kötelez bennünket.

II.

A négyestelepi köztemető 2010.november 30.-i munkaprogramján Kádár Imre irányításával Nikowitz Géza, Tanács Miklós/Cili/, valamint a kisszállási Polgármesteri Hivatal részéről Foki Ferenc, Kasza Károly vett részt.
A stáció oszlopainak leendő helyei mellől kb. 1 méter távolságot hagyva kiemelték a sövénybokrokat és a ritkább helyekre átültették. A jobb oldalon lévő sírok közé piros, fehér virágú mályva bokrokat ültettek.
A bejárat melletti kerítés tövébe gyökeres vadszőlőt és borostyán hajtásokat raktak le.
Megeredésük esetén a kerítésre felfuttatva hangsúlyozni fogja a temető kegyeleti és zárt jellegét egyaránt.

III.

Az eddig felmerült kiadások összege a Főnix Egyesület tagjai részéről: 450 ezer Ft, amely magában foglalja a 88 db kerítésoszlop, 300 fm drótfonatos kerítés, a kegyeleti kapu, a golgota - egység /14 db oszlop, a Nagy Corpus/ fa és fém anyagának árát, a fűrész és asztalos munkák bérét, valamint az Egyesület törvényes működéséhez szükséges szabályzatok, dokumentumok elkészítésére fordított kiadásokat /jogászi munkák, bírósági, közjegyzői illetékek stb./.
A 450 ezer Ft összeget egyenlő arányban Bácskai János, Dr. Fődi István, Nikowitz Géza, Nikowitz Oszkár ajánlotta fel.
Hasonló forint értékű gépi földmunkát ajánlott fel ill. végzett Papdi József vállalkozó is.

IV.

Az egyesületi tagok tagdíja havi 2oo.-Ft /évi 2400.-Ft/, amelyet több hónapra /évre/ is be lehet fizetni. Bácskai János, Dr. Fődi István, Nikowitz Géza, Nikowitz Oszkár a számlanyitással egyidőben 10.000.-Ft tagdíjat fizetett be / 50 havit/.
2010. október hónapban Beszédes Imréné 5.000.- Ft, november hónapban Rácz István 20.000.-Ft, Ábrahám Lajosné Rácz Piroska 20.000.-Ft összeget adományozott a temető megmentésére, gondozására.
Várjuk az adományokat a Vitéz- illetve Négyestelepi templom-iskola visszavásárlására is.
Egyesületünk bankszámla száma: 53100025 - 10058736

V.

É v f o r d u l ó k

  • 140 évvel ezelőtt, 1871-ben történt Kisszállás községgé alakulása.
  • 165 éves a belmajori általános iskolai oktatás
  • 100 éve született a kisszállási Általános Iskola névadója: Sallai István
  • 80 éves a négyestelepi templom-iskola

Egyesületünk programjaival részt vesz az évfordulók méltó megünneplésében.

Turcsányi László - elnök
6421 Kisszállás, Kossuth u. 42/A
Tel.: 77/457-699; 06-30/ 434-6307
E-mail : turcsanyi1em@t-online.hu

Számlaszám: 53100025-10058736
Számla megnevezése: Főnix Egyesület

© Négyestelepi Főnix Egyesület, 2010 - 2011 l Kapcsolat design by: Judit N. l Webmester