A KISSZÁLLÁS NÉGYESTELEPI FŐNIX EGYESÜLET
2010. évi
3.sz H Í R L E V E L E

I.

  • Nikowitz Oszkárt, Egyesületünk elnökségi tagját - aki általános iskolai tanulmányait Négyestelepen végezte el - az új kormány belgrádi nagykövetté nevezte ki.Gratulálunk!
  • 2010. augusztus hónapban volt megtekinthető a kiskunhalasi Csipkeházban a négyestelepi ált. iskola volt tanulója, Turcsányi Antal festőművész Magánmítosz című kiállítása. A Főnix Egyesület és a Halas Galéria szervezésében megrendezett sikeres kiállítást - amelyről a Halas TV és a Halasi Tükör hetilap is hírt adott - Szűcs Károly művészettörténész nyitotta meg, méltatva a művész munkásságát és hitvallását.A kelebiai művelődési ház általános iskolás korosztályú művészeti csoportja - Kovács Márta műv.ház igazgató irányításával - színvonalas műsorral gazdagította a tárlatot.
  • Turcsányi Éva a négyestelepi temető és közvetlen környezete flóraállományának /növényzetének/ feltárásával foglalkozik a növények tudományos meghatározása, megvédése céljából. Kéri, hogy a vegyszerezés előtt tájékoztassuk.

A temető és közvetlen környéke az iskolától, a temető előtt elhaladó, az 55-ös úthoz csatlakozó "zöld folyosó", ill. tanösvény centrumát képezné terveink szerint.

Újabb, az éves 3.000.-Ft tagdíjat meghaladó nagyobb adományozások:

  • Sivók Gáborné /Balogh Veronika/ - 10.000.-Ft,
  • Moretti Alfréd, az almajori ált. iskola volt igazgatótanítója - 10.000.-Ft

II.

A Kisszállás Négyestelepi Főnix Egyesület küldetésnyilatkozatában foglaltak gyakorlati megvalósításának első nagyszabású akcióját képezte a 2010. jún. 12.-i munkaprogram: a négyestelepi köztemető rendbehozásának kezdő munkálatai, a golgotai nagykereszt ünnepélyes felállítása.

A cselekvési programban kb. 40 fő vett részt. Záróakkordként Tősmagi Sándor, az Egyesület tiszteletbeli elnöke sajátfőztű őzpörkölttel és saját készítésű minőségi borával vendégelte meg otthonában a jólesően elfáradt munkavégzőket.Ebéd után tanácskozó műhely improvizálódott Kispál István polgármester, Nikowitz Géza, Nikowitz Oszkár, K. Károly, Czigleczki Miklós, Turcsányi Éva, Turcsányi Mária, Turcsányi Antal, Turcsányi László és a házigazda, Tősmagi Sándor részvételével.

Emlékeztünk Négyestelep múltjára, tervezgettük a telep jövőjét:

"A harcot, amelyet őseink vívtak,
békévé oldja az emlékezés
s rendezni végre közös dolgainkat,
ez a mi munkánk; és nem is kevés."
/József Attila: A Dunánál/

A második nagyszabású munkaakcióra szeptember 16-án és 17-én került sor Tanács Miklós /Cili/ szervezésében, a munkafolyamat közvetlen irányításával. A temető bekerítéséhez szükséges fanyag-szükséglet felméréséhez helyszíni bejárást végeztünk Tóth Attilával - vitéz Rákos Rókus dédunokájával - a KEFAG Rt. erdészetvezetőjével. A kitermelést követő megmunkálást részben a kisszállási önkormányzat kft-je, részben Vili Gábor kiskunhalasi vállalkozó végezte el.

Szeptember 16-án vette kezdetét a kerítés nyomvonalának elkészítése. Papdi József, az Alkat-Rész Kft. ügyvezető igazgatója biztosított erő- ill. munkagépet /tuskók kiszedése, "fanyűvés", tereprendezés stb./. A kézi fakitermelést, bozótok, bokrok irtását a Kisszállási Önkormányzat Kft. részéről Kasza Károly, Papp András, Kiss Tibor, a közfoglalkoztatottak köréből Gregus Gábor, Maczkó Zoltán, Malustyik Lajos, Nagy György végezték el példaértékű hozzáállással és eredménnyel.

A csapat munkához való hozzáállására jellemző, hogy szept. 16-án terven felül- K. Károlynak és K. Imrének is köszönhetően - 24 db oszlopot is felállított a munkacsoport, kijelölve a nyomvonal 4 sarokpontját is.

Szeptember 17-én - az esős idő ellenére - az ország legkülönbözőbb településeiről: Bp-ről, Szegedről, Pécsről, Kiskunhalasról, Vecsésről, Karácsondról, Balotaszállásról, Kelebiáról, Tompáról és természetesen Kisszállásról 32 fő jelentkezett ill. érkezett a hívó szóra kéziszerszámokkal, munkaeszközökkel a kezükben.

Tanács Miklós /Cili/ vezérlete alatt a "kinti" csapatmunkában elsők voltak az elsők között alfabetikus sorrendben: Baka János, Bácskai János, Czigleczki Miklós, Csiszár Ferenc, Kádár Imre, Nikowitz Géza, Nikowitz Márton, Nikowitz Oszkár, Papdi József, Sivók Gábor, Törköly Sándor, Szűcs István, Turcsányi Éva.

A műszaki munka logisztikai hátterét Kiss Tibor műszaki vezető biztosította.

A déli órákra elkészült a kerítés, amelynek drótfonatát Bácskai János ajánlotta fel és szállította le.

A kegyeleti kapu felállítását október 20.-a körül tervezzük. A kegyeleti kapu mellett fényképes tablón kívánjuk szemléltetni az értékmentő munka folyamatát, a Mindenszentek ünnepkör idején temetőbe látogatók, hozzátartozók sírjait gondozók számára, tiszteletére.

A "benti" munkacsoport Baka Mihály mesterszakácsunk és csapata:: Balogh Veronika, Kádár Katalin, Kovács Katalin és Tanács Zsuzsanna a helyszínen főzött kakaspörkölttel és otthonról hozott finomságokkal gondoskodtak a derekas munka során megcsappant energia pótlásáról.

Az örömebéd hangulatát fokozta Kádár Imre kövidinkájának és Csíszár Ferenc karácsondi borának borkóstoló, borminősítő versenye. A nehéz helyzetben lévő "szakmai" zsűri botladozó nyelvvel ugyan, de csodálatra méltó ítélőképességük birtokában "döntetlen"-t állapított meg azzal a szigorú kitétellel, hogy a versenyt folytatni kell a "Csikó bőrös kulacsocskám" című borkóstoló program keretében./Feltételezhető, hogy a programba mások is bekapcsolódnak./

A Főnix Egyesület Elnökségének / Turcsányi László, Kispál István, Nikowitz Oszkár/ és Tanács Miklósnak /Cili/ a cselekvési program operatív szintű irányítójának köszönhetően a hívó szóra egyre többen csatlakoznak hozzánk, és vesznek részt célkitűzéseink megvalósításában. Kezd nemes ügyünk országos szintűre terebélyesedni.

Hét alkalommal több mint 100 fő vett részt szervezett formájú munkákban , ehhez hozzáadandó azon személyek száma, akik nem tudtak ugyan részt venni az időpontokhoz kötött akciókban, de programunktól is indítottan folyamatosan kijárnak a temetőbe, és hozzátartozóik sírjának gondozásán túl is tevékenykednek.

Az elvégzett munka - 300 fm kerítés nyomvonalának kialakítása, elkészítése - becsült értéke meghaladja a 400 ezer forintot.

A fenti munkálatokkal egyidőben Turcsányi Antal a stáció képeinek megfestésén dolgozik.

A golgota-egység felszentelésének tervezett időpontja 2011. év pünkösdi ünnepkör. Az Egyesület információs technikai feladatellátásán /internetezés,levelezés/ Turcsányi Lászlóné nyugdíjas tanár /Ibolya ill. Ibolya néni/ szorgoskodik.

Turcsányi László elnök
Kisszállás Négyestelepi Főnix Egyesület

Számlaszám: 53100025-10058736
Számla megnevezése: Főnix Egyesület

© Négyestelepi Főnix Egyesület, 2010 - 2011 l Kapcsolat design by: Judit N. l Webmester