FELHÍVÁS - Új harangtorony létesítésére

A Kisszállás-Négyestelepi Főnix Egyesület felhívással fordul az egykori Kelebia-Vitéztelep leszármazottaihoz, rokonaikhoz, továbbá minden jó szándékú nemzeti és keresztény értéket valló embertársunkhoz, hogy lehetőségük szerint támogassák a vitéztelepi, (majd 1949-től a négyestelepi) templom-iskola harangjának a visszaköltöztetését eredeti történelmi helyszínére, a mai Négyestelepre, továbbá segítsék az új harangtorny a megépítését.

A vitéztelepi harang jelenleg a Mélykút-Öregmajor közösségi ház előtti új harangtoronyban lakik.

A támogatás lehetséges formái:

  • pénzbeli támogatás
  • építkezési anyag (fa, cement, kavics, vasanyag)
  • szállító eszközök, munkagépek, szerszámgépek biztosítása
  • élő munka

A Főnix Egyesület számlaszáma: 53100025-10058736

Számlavezető Bank: Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet, Kisszállás,
Telefon: 06 77 457-005,
Honlap: www.tompatksz.hu,
E-mail: kozpont@tompa.tksz.hu

A pénzadomány - számla ellenében - közvetlenül is átadható Turcsányi László egyesületi elnöknek.

A pénzbeli támogatást Síkhegyi Magdolna (vitéz Síkhegyi Pál és vitéz Hajnal Pál unokája) 20 ezer forinttal nyitotta meg.

A harang ünnepélyes hazaköltöztetésének tervezett időpontja 2013. június 27. /Szent László napja/. Az egykori vitéztelepi harang új harangtornyának a megáldási ünnepsége - az eredeti történelmi és földrajzi helyszínén- a mai Négyestelepen lesz. A hazaköltözött harang először az ünnepi nap déli 12. órájában hirdeti újra Isten dicsőségét.

Az adományozók és a munkában résztvevők nevét a Főnix Egyesület szerepeltetni kívánja Négyestelep (1949-ig: Kelebia-Vitéztelep) monográfiájában. (Helytörténeti kiadványában)

Mentsük meg összefogással elődeink által létrehozott értékeinket!

Kövessük példájukat, hogy ez által mi is példaadók lehessünk utódaink számára!

2012-02-19

Turcsányi László elnök,
E-mail: turcsanyi1em@t.hu
Tel: 06 77 457-699
Mobil: 06 30 434 6307

Tősmagi Sándor tiszteletbeli eln.
Tel: 06 77 457-044

Az vitéztelepi harang és a 1930/31. évi vitéztelepi harang-gyűjtés története

Kelebia-Vitéztelep Szent László király tiszteletére öntött harangja Budapestről érkezett Kelebiára.

A harang elkészítésének költségeihez a vitézek családonként 4 q kiváló búzát (55 pengő), 15-15 kg füstölt sertéshús készítményt (30 pengő) és családonként egy férfi felnőtt ember egy heti (átlagosan 30 pengő értékű) bérét vagy kincstári illetményét gyűjtötték össze. Viszonyításként annyit, hogy 1931-ben Kelebia-Vitéztelepen háztartásonként egy 15W-os és egy 25W-os izzó havi villanyszámlája egységesen 3,5 pengő volt (villany csak katonacsaládoknál volt!).

Az Országos Vitézi Szék 100 dollár valutát biztosított a költségekhez. (1dollár 5,5 pengőt ért akkor /mai értékben az akkori 1 pengő 40 forintnak felel meg/.

A gyűjtést a vitéztelepi iskola frissen megalakult iskolaszéke szervezte. A harangot vonat szállította Kelebiára állami költségen. A vitéztelepi harang az 1990-es rendszerváltozás után tűnt el eredeti lakóhelyéről.

2011. év végén Mélykút-Öregmajor közösségi ház előtti haranglábon talált rá a Főnix Egyesület vezetősége a vitéztelepi harangra. A harang egyértelműen azonosításra került. A harang új közössége azonban ragaszkodik a vitéztelepi haranghoz, illetve csak úgy adják vissza a jogos tulajdonosok leszármazottainak, ha ők maguk megkapják (visszakapják) a saját harangjukat, amelyet - tudásuk szerint - Kecskemétre vittek el.

A vitéztelepi harang jelenleg egyházi kezelésben van, a visszaköltöztetéséről jelenleg folynak a tárgyalások.

© Négyestelepi Főnix Egyesület, 2010 - 2011 l Kapcsolat design by: Judit N. l Webmester