Iskolapélda kultúramentésre

"...ha a kultúra fizikai természetű szimbólumai elpusztulnak, vele együtt a szellemi értékek is az éterbe vesznek, megsemmisülnek."

Az ország minden pontjáról gyülekeztek az egykori diákok, tanárok a négyestelepi iskolában megrendezett találkozóra. Egy olyan közösség tagjai jöttek itt újra össze évtizedek után, ami összetartásáról és tartalmas közösségi életéről volt híres egykoron. Itt kezdődött, ebből a tanyasi iskolából indult sok fiatal élete. A szeretett, tisztelt és sokat emlegetett tanítók mindent megtettek azért, hogy ezek a tanyasi gyermekek a legjobb alapokat kapják késöbbi tanulmányaikhoz. És a beszélgetések közben kiderül, hogy nem csak a tanulmányaikhoz kapták meg a biztos alapokat, hanem a gyakorlati élet dolgaiban használható ismeretekre is szert tettek. E mellett olyan csodálatos gyermekkorban lehetett részük, amit mi már el sem tudunk képzelni.
Turcsányi László, egykori tanítót, a Főnix Egyesület elnökét az iskola múltjáról, jelenéről és jövőjéről kérdezetem:

Az iskola 1974-75 körüli időkben bezárt. Azóta nincs ott tanítás. Mi lett a sorsa az épületnek. Kihasználatlanul állt? Hogyan került a Főnix Alapítvány birtokába?

Az 1975-ben befejezett körzetesítéssel közösségi színtérként sem funkcionálhatott tovább az épület.1989-ig - magánszemélynek történő értékesítés évéig - részben kihasználatlan volt, részben a helyi Bácska Tsz. használta jellemzően raktározás, tárolás céljából. 1988-ban tanácstag minőségben írásbeli beadványt nyújtottam be a Községi Tanács elnökének, illetve a Tanácsnak az épület megmentése, közjó szolgálatába állítása tárgyában, vállalva azt is, hogy a helyi közösség biztosítja a működési, fenntartási költségeket is. A beadvány válasz nélkül maradt.1989-ben megalakítottuk a Kisszállás Négyestelepi Kör civil szervezetet, melynek küldetésnyilatkozata tartalmazta a beadványban foglaltakat is. Közben pert indítottunk az iskolaépület állami tulajdonba maradásáért ill. visszaszerzéséért. /A pereskedésről cikk jelent meg "Sörös József nem bornírt kommunista, csupán praktikus" címen az "ellenTÉT" kiskunhalasi lap 1990. 08.23.-i számában./1991-ben a Pro Renovanda Cultura Hungariae "Kistelepülések iskoláiért" Alapítványtól egymillió forint támogatást nyertünk az épületobjektum felújítására, közcélú hasznosítására. A támogatás az eredménytelen pereskedés miatt nem került felhasználásra. Az épület jelenleg is magántulajdonban van. A tulajdonossal kötött korrekt megállapodás tette lehetővé az objektum önkéntes munkával történő felújítását, közösségi színtérré tételét, környezetének rendbehozását, a 80 éves iskola jubileumi programjának megrendezését, továbbá egy szakrális erőtér létrehozását az iskola épülete előtti kereszt felállításával, felszentelésével.

Ez a tanyasi kápolna-iskola a mai napig nagy érzelmeket éleszt. Azokban, akik akarták, hogy ismét látogatható legyen és azokban, akik elmennek, hogy egy ilyen találkozó alkalmával ismét bemehessenek a régi termekbe, találkozhassanak a régi ismerősökkel. Mit adott a négyestelepi iskola az ott élőknek? Miben rejlett a különlegessége?

A találkozóknak konkrét célja van: kultúramentés és kultúraművelés. Megmenteni a hungaricumnak számító épített örökséget: a Klebelsberg Kunó nevével fémjelzett templomiskolát, és vele együtt a falai közt létrehozott, létrejött szellemi hungaricumokat és az egyetemes kultúra értékeit. Tudatában vagyunk annak, ha a kultúra fizikai természetű szimbólumai elpusztulnak, vele együtt a szellemi értékek is az éterbe vesznek, megsemmisülnek. A négyestelepi iskola különlegessége Klebelsberg Kunó kultuszminiszter népiskola-politikájának következetes, kiemelkedő szinten történő megvalósításában rejlik. Az iskola nem szűkült le a tanórák rendszerére, hanem élménydús, széleskörű tevékenységi rendszerben minden korosztályt foglalkoztatott, művelt, tanított. A telep szellemi centruma, általános művelődési központja volt a lokálpatriotizmust és a nemzettudatot erősítendő. A négyestelepi épületobjektum azért templomiskola, mert az spanyolfallal lezárt szentéllyel - nem pedig kápolnával -rendelkezett. Lezárt állapotban iskolaként működött, a szentély megnyitásával pedig templomként, nyilvános istentisztelet színtereként, szemben a kápolnával, amely valamely személy, család vagy kisebb közösség vallási szükségleteinek kielégítésére szolgál.

Hogyan tovább? Mik a távlati tervek? Hogyan alakul az egykori iskola sorsa? Múzeum, találkozóhely?

Az Egyesület küldetésnyilatkozatában nyert megfogalmazást, amelynek első feladatcsoportját, a köztemető megmentését 2011-ben megvalósítottuk. Az iskolaépület megmentésére tervezett programunk olyan közösségi színtér létrehozása, gondozása, amely komplex feladatellátást szolgál, nevezetesen: közösségi élet, kulturális tevékenység, sportolás, kultúrtörténeti gyűjtemény /hagyományápolás, - kutatás/, kiállítások rendezése, a Történelmi Vitézrend emlékhelye, a Szent László titulusú szentély visszaállítása, istentisztelet lehetővé tétele,művésztelep, kézműves tábor, kihelyezett ülések, konferenciák, ügyintézés stb. Mindezekből "ízelítőt" is kaptak a 2012. augusztus 18.-i rendezvény résztvevői. A soron következő konkrét teendőnk a harang visszaszerzése, új harangtoronyban történő elhelyezése. Ebből adódóan a 2013. június havi rendezvényünket, találkozónkat a "harang metafora" jegyében tervezzük.

Hornyákné Sivók Ildikó

A kasza testvérek nyolcan, mind a négyestelepi iskola diákjai voltak. Évtizedek múlva, az ország minden pontjáról, mind a nyolc testvér visszatért találkozni az egykori tanítókkal, diáktársakkal, ismerősökkel. Ketten jelenleg Tompán élnek, Kasza Rózsa és Kasza Veronika.
Paska Lászlónét (Kasza Veronika), a találkozásról és az egykori élményeiről kérdeztem.

Milyen volt találkozni a régi ismerősökkel, a régi iskolával?

Elmondhatatlanul jó érzés volt. Mi Kasza testvérek mindannyian oda jártunk. Szerencsések vagyunk, hogy ennyi év múlva mindannyian össze tudtunk itt újra jönni. Testvéreim a dunántúlról, Pestről, mindenhonnan eljöttek. Ahogy megérkeztünk és szálltunk ki az autókból, jöttek a régi diáktársak. Bizony meg kellett kérdeznünk, hogy te ki vagy? És el kellett mondanom, hogy én ki vagyok. Egykori sori gyerekek megöregedtünk és nem ismertük meg egymást. Ezen nagyon jót nevettünk és nagyon jó érzés volt újra találkozni. Az iskolához vezető ösvényen, de sokat végigmentünk. Most ismét erre az ösvényre lépni bizony jó volt.

Hogyan emlékszik vissza az akkori életre?

Hogy milyen emlékeim vannak a négyestelepi iskoláról? Csakis nagyon jó emlékek. Nagyon jó volt oda járni. Más világ volt akkor. Az az iskola, nem csak iskola volt nekünk. Oda jártunk misére és színi előadásokra is. Mi is felléptünk, emlékszem a tanár bácsink felesége, a Rózsa néni készítette nekünk a magyar ruhákat. Abban táncoltunk. A Turcsányi László tanár úr tanította be a táncokat. Ott igazi közösségi élet volt. Valahogy más volt ott minden. Emberibb, összetartóbb, családias volt? Emlékszem, volt még tornaverseny is. Egy nagy füves területen került megrendezésre, ahová jöttek más iskolák diákjai is. Emlékszem, hogy fociztunk, gúlát csináltunk. Mindig én másztam a gúla tetejére, mert én voltam a legkisebb. Mi gyerekek boldogok voltunk ott, pedig nem volt pompa. Sőt, szegénység volt, ahhoz képest, ahogy a mai fiatalok élnek. De mi szerettük és elfogadtuk egymást, mindenki egyenlő volt. Nem azt néztük, hogy kinek mije van, hanem egyszerűen csak jól elvoltunk egymással.

Hogyan emlékezik vissza az egykori tanítóra, Nikowitz Oszkárra?

Mindketten, ő és a felesége is nagyon jó emberek, nagyon jó tanítók voltak. Mindent szívből csináltak. Emlékszem arra, hogy egyszer fájt a fejem és a tanár bácsi mondta, hogy menj csak be a Rózsa nénihez, majd az ad neked valamit. Bementem és Rózsa néni nem csak a gyógyszert adta oda, hanem beküldött a szobába lefeküdni. Rózsa néni, ha sütött minket is megkínált, sőt sütni is tanított minket. Szerencsésnek érzem magam, hogy abba az iskolába, azokhoz a nagyon jó tanítókhoz járhattam. Az az egyszerű tanyasi iskola indított el minket az életbe. Mindannyiunknak megadta a lehetőséget ahhoz, hogy megálljuk a helyünket.

Hornyákné Sivók Ildikó

Számlaszám: 53100025-10058736
Számla megnevezése: Főnix Egyesület

© Négyestelepi Főnix Egyesület, 2010 - 2011 l Kapcsolat design by: Judit N. l Webmester